Our expert opinion on cloud.

Wat is het nut van een hybrid cloud?

Geschreven door Michiel de van der Schueren op 10-sep-2015 11:17:04

In dit artikel wil ik nut en noodzaak van een hybrid cloud toelichten. Nuttig, omdat een hybrid cloud kan helpen bij het realiseren van business doelstellingen, innovatie kan versnellen en waarde kan creëren. Noodzakelijk, omdat het applicatie landschap vaak voortkomt uit de heritage van de organisatie, die zich niet zo makkelijk in één formaat laat duwen. Maar ik laat ook zien dat een hybrid cloud op haar beurt ons weer noodzaakt tot het nemen van maatregelen om de consumptie van cloud diensten onder controle te houden en de toegang tot die diensten slim te beveiligen.

Lees verder

Onderwerpen: Hybrid Cloud, Hybrid Cloud Training