27 MEI 2021 | 4 min

Succesvolle cloudadoptie met het Cloud Governance Framework

By Dirk Straat

Een cloudmigratie zet veranderingen in gang. Zover zijn we allemaal. Maar hoe leid je die veranderingen in goede banen? Hoe ga je bijvoorbeeld om met de vele nieuwe activiteiten, processen en concepten? Hoe verspreid je kennis door de organisatie? En ook belangrijk: hoe weet je of je op de juiste weg bent? De antwoorden op deze vragen vind je met behulp van het Weolcan Cloud Governance Framework: een raamwerk waarmee je in vijf categorieën aan je cloudvolwassenheid werkt. Wij lanceerden onlangs een gloednieuwe versie, waarmee jij jouw organisatie nóg beter door de digitale transformatie leidt.

Veel vraagstukken- 1 raamwerk

Om de transitie naar Cloud te kunnen bewerkstelligen, zijn er heel veel onderwerpen waar je over na moet denken, actie voor moet ondernemen en je gehele organisatie op moet voorbereiden. Of, zoals wij liever zeggen, je moet nieuwe competenties opbouwen en bestaande versterken om dit te bereiken. Denk aan maatregelen met betrekking tot:

  • Beveiliging en wetgeving
  • Kostenbeheersing
  • De impact van veranderingen op de mensen
  • De samenwerking tussen applicatieontwikkeling en technisch beheer
  • De samenwerking met SaaS leveranciers

Dit zijn maar enkele voorbeelden van vragen die geadresseerd moeten worden. Om een oplossing te bieden voor al deze vraagstukken, hebben wij het Weolcan Cloud Governance Framework (WGCF 2.0) ontwikkeld.

Doel WCGF 2.0:

Toepassing WCGF 2.0:

Op naar meer cloudvolwassenheid

De gedachte van het Weolcan Cloud Governance Framework is dat een organisatie meerdere competenties binnen vijf categorieën moet ontwikkelen om een hogere “cloudvolwassenheid” te bereiken (= in hoeverre is Cloud succesvol geïmplementeerd binnen jouw organisatie?). Een leuke, en niet geheel toevallige bijkomstigheid is dat je deze competenties kunt meten en dus een bepaalde mate van volwassenheid kan toekennen aan de gehele organisatie op het gebied van Cloud. Het framework helpt vervolgens bij het selectief én effectief sturen op het verbeteren van bepaalde competenties. Het WCGF is daarmee een volwaardig en zeer nuttig hulpmiddel voor het Cloud Center of Expertise om cloudvolwassenheid naar een hoger niveau te tillen.

Zo werkt het WGCF 2.0

Het WGCF 2.0 bestaat uit vijf categorieën waarmee alle facetten van Cloud governance worden geadresseerd:

  1. Strategie
  2. Business
  3. Organisatie
  4. Platform
  5. Cultuur

In de onderstaande figuur zie je hoe het WGCF 2.0 is opgebouwd. Bovenaan staan de categorieën (de zwarte tab). Bij iedere categorie horen competenties (de oranje tab) die je nodig hebt om de categorie, bijvoorbeeld cultuur, te verbeteren. Dit doe je met de bouwblokken (de gele tab). De bouwblokken bieden informatie en kennis over bijvoorbeeld uit te voeren activiteiten waarmee je aan de slag kan. Elke competentie heeft een doelstelling, net zoals elk bouwblok. Het is dus op voorhand duidelijk wat je wilt gaan bereiken als je een bouwblok oppakt.

Weolcan Cloud Governance Framework
Figuur 1: Het Weolcan Cloud Governance Framework 2.0

Je bepaalt zelf waarmee en in welke volgorde je de competenties gaat ontwikkelen. Dit biedt ruimte voor flexibiliteit en eigen invulling, wat nodig is omdat elke organisatie anders is en een eigen urgentie kent. We zien tijdens workshops dan ook vaak dat er een mooie discussie ontstaat tussen de aanwezigen over het belang en de urgentie van de verschillende competenties en bouwblokken.

Voorbeelden van toepassingen

“Aan de slag gaan met bouwblokken”, wat bedoelen we daar mee? Aan de hand van een paar voorbeelden zal ik illustreren hoe divers de toepassingen zijn.

Binnen stakeholder management bijvoorbeeld, ligt het voor de hand om een “Cloud Business Office” op te richten. Dit CBO helpt het CCoE bij de aansluiting van cloud doelstellingen op de strategische doelstellingen van de organisatie. Wie gaan er zitting in nemen? Wat gaan ze precies doen, hoe vaak komen ze samen? Dit moet allemaal worden afgestemd.

Als het gaat om platform design & build moet er een architectuur, ontwerp en implementatie van een basisinrichting worden geleverd. Deze basisinrichting is noodzakelijk om applicaties veilig, in lijn met wetgeving en binnen budget te laten draaien in de cloud.

Het bouwblok way of working & mandate leidt wellicht zelfs tot een organisatorische wijziging. De introductie van DevOps als werkwijze heeft namelijk flinke impact.

Bij core values & vision moeten deze core values en vision inzichtelijk gemaakt worden als startpunt.

Bij CCoE formation and positioning kan een blauwdruk van het CCoE gemaakt worden, waarna het CCoE ook daadwerkelijk geformeerd moet worden en budget moet krijgen.

Cloudtrainingen kunnen worden geïdentificeerd en worden verzorgd als onderdeel van knowledge building and sharing en als onderdeel van strategic value tracking wordt een cloud strategie opgesteld.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Capability Maturity Model ligt de focus dus niet op processen, maar op taken en activiteiten. In enkele gevallen zullen er wellicht processen worden beschreven. Maar de insteek van het WCGF is veel pragmatischer en leidt direct tot een verhoogde volwassenheid die gemeten wordt met een cloud maturity scan. Met de resultaten van deze scan kan je dan gaan beslissen welke competenties op dat moment de meeste aandacht vereisen.

De rol van het Cloud Center of Expertise

De reden om een CCoE op te richten is veelal een gebrek aan noodzakelijk kennis, tijd én focus om de gewenste cloudtransitie in gang te zetten dan wel te realiseren. Het CCoE dient dan ook de bestaande organisatie te faciliteren én de adoptie te bewerkstelligen. Dit kan op een gestructureerde wijze aan de hand van het Weolcan Cloud Governance Framework.

Wil je aan de slag met Weolcan Cloud Governance Framework 2.0 of heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op!

Nieuwste Artikels

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

22 DECEMBER 2022 | 3 min

SaaS grootgebruiker? Zo word je een cloud regieorganisatie

24 NOVEMBER 2022 | 4 min

Grip op cloud met het vernieuwde Weolcan Cloud Governance Framework

Meld je hier aan!