11 NOVEMBER 2022 | 3 min

Strategic value tracking - zo meet je de voortgang van je cloudmigratie

Door Bart M. Veldhuis

Zo’n jaar geleden kwam ik over de vloer bij een grote financiële speler. De cloudmigratie was bijna voltooid en mijn collega’s hielpen de organisatie met het verhogen van hun cloudvolwassenheid. Tijdens dit traject kwamen we erachter dat de doelen van de cloudmigratie (bijna) gehaald waren, maar dat de waarde van die cloudmigratie minder duidelijk was. Dit gebeurt vaker. Je clouddoelen halen betekent namelijk niet hetzelfde als je strategische doelen halen. Precies om die reden hebben wij het bouwblok “strategic value tracking” opgenomen in ons vernieuwde cloud governance framework. Dit bouwblok helpt je de strategische waarde van cloud niet uit het oog te verliezen.

 

Migreren is niet hetzelfde als transformeren

 

De situatie bij bovengenoemde organisatie was als volgt. De cloudtransitie werd gemeten aan de hand van één KPI: 80% van alle applicaties naar cloud transformeren voor het einde van dit kalenderjaar. Het werkwoord “transformeren” was echter niet helemaal duidelijk voor de business, die de term dan ook vrij vertaalde naar “migreren”. En daar ging het mis. Wie applicaties transformeert, zoekt naar de juiste landingsplaats, de juiste vorm (bijvoorbeeld SaaS) en werkt aan nieuwe processen rondom die applicaties. Wie applicaties migreert, zegt eigenlijk dat het niet uitmaakt hoe en in welke vorm die applicaties verhuizen naar de cloudomgeving. Als ze maar verhuizen. 

De vertaling van ‘transformeren’ naar ‘migreren’ bracht nog een probleem met zich mee. De organisatie was in no-time op 79% van de voorgenomen 80%, waardoor de aandacht verslapte. “We hebben het doel zo goed als bereikt, we gaan wat anders doen,” was de gedachte. Hierdoor was er geen aandacht meer voor de optimalisatie van de gemigreerde applicaties, en bleef het dus inderdaad bij migreren. Hier komt bij dat juist die laatste 1% moeilijk is, omdat je daar alle logge legacy-applicaties tegenkomt. 

Het resultaat was dat de organisatie hun strategische doelen dreigde mis te lopen. Time to market verkorten, datagedreven gaan werken, sneller reageren op veranderingen: dat waren de échte doelen van de cloudmigratie. Het feit dat de organisatie binnen een jaar 79% van hun applicaties in een andere omgeving had ondergebracht, droeg hier niet per se aan bij. 

 

 

Strategic value tracking

 

Het voorbeeld van bovengenoemde organisatie staat niet op zichzelf. Een cloudmigratie zó regelen dat je je strategische doelen haalt, is een ingewikkelde klus. Wanneer het managementteam strategische doelen stelt, worden deze door business units namelijk vaak “plat geslagen” zodat het project behapbaarder en duidelijk wordt. Hiermee verlies je echter de echte doelen uit het oog en wordt de cloudmigratie je doel. En dat loopt zelden goed af.

Je moet dus waarde gaan leveren en meten. Maar wanneer lever je precies waarde en hoe weet je dat? Om deze vragen te beantwoorden, hebben we in het cloud governance framework het bouwblok “strategic value tracking” opgenomen. Met dit bouwblok kun je specificiëren of je echt waarde levert: in hoeverre is de time to market bijvoorbeeld écht verkort en hoe beïnvloedt de nieuwe datagedrevenheid de bedrijfsresultaten? 

Om strategische waarde te meten, moet je een aantal succesindicatoren vastleggen die je via een dashboard kunt laten zien aan interne belanghebbenden. Zo geef je het Cloud Leadership Team, transitiemanagers en andere stakeholders zoals de CFO een (bijna) realtime controlemechanisme bestaande uit dashboards en rapporten over de set KPI's en hun voortgang, en krijg je de juiste buy-in om de middelen te krijgen om de transformatie uit te voeren. 

Bovenstaande kan ik kort samenvatten:

  1. Bepaal je KPI’s op basis van strategische doelen
  2. Bepaal de succesindicatoren
  3. Maak beide transparant via een interactief dashboard
  4. Blijf het gesprek voeren met interne stakeholders

 

Wie gaat het regelen?

 

Bij strategic value tracking zijn meerdere partijen betrokken. Het Cloud Centre of Expertise (CCoE) heeft de taak om de uitvoerders van de cloudmigratie erop te wijzen dat strategic value tracking nodig is. Het Cloud Leadership Team (bestaande uit die uitvoerders) moet er vervolgens voor zorgen dat strategic value tracking ook daadwerkelijk gebeurt. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de vier stappen die ik hierboven heb beschreven. Bij twijfel moeten zij terug kunnen vallen op het CCoE.

 

 

Hoe liep het af met die ene organisatie?

 

Het liep goed af. Nadat wij de bel hadden gerinkeld, kwam het Cloud Leadership Team van de organisatie in actie en werden er nieuwe doelen gesteld die waren afgestemd op de strategische doelen van de organisatie. Momenteel werken zij aan een strategische cloudmigratie en is de voortgang real-time te volgen voor alle belanghebbenden. Dit heeft voor buy in gezorgd bij de business, die actief meewerkt aan de veranderingen. Zo kan het dus ook. 

Meer weten over het vernieuwde Weolan Cloud Governance Framework (WCGF)? Kijk op governance.weolcan.eu, onze gratis knowledge base waar je zelf aan de slag kunt met cloud governance.
Nieuwste Artikelen

25 JULI 2023 | 4 min

Bedrijfssimulaties - de ultieme voorbereiding op business agility en transformaties

13 JUNI 2023 | 8 min

Het technologische raamwerk achter netwerkzorg

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

Meld je hier aan!