14 OKTOBER 2016 | 4 min

Onder de loep: 8 cloud management platforms

Door Koen van Schijndel

Logos_CMP-vendoren.png


De beloften van een cloud management platform

Een cloud management platform is een single-pane-of-glass waarmee men clouddiensten van verschillende cloud service providers centraal kan orchestreren. Op die manier zouden organisaties in staat moeten zijn om de uitdagingen van een multi-cloudstrategie grotendeels te overwinnen en als broker (makelaar) van clouddiensten op te treden. Dat zoveel betekent als het creëren van toegevoegde waarde aan individuele, bestaande clouddiensten door (1) het aanbod van de cloud service providers samen te brengen (geaggregeerde clouddiensten), (2) door deze clouddiensten te modelleren tot slimmere diensten (gemodelleerde clouddiensten) en (3) door ze te analyseren en te optimaliseren als het gaat om resourceverbruik en kosten (geoptimaliseerde clouddiensten). Dus dat is wat de theorie zegt. Maar hoe zit het in de praktijk? In welke mate zijn de cloud management platforms die in de markt verkrijgbaar zijn in staat om aan deze beloften te voldoen? Om die vragen te beantwoorden hebben we samen met de Software Improvement Group (SIG) een uitgebreide evaluatie gedaan van 8 cloud management platforms, waaronder enkele dedicated vendoren die volledig gericht zijn op cloud management (CloudBolt, Scalr en RightScale) en enkele bekende leveranciers uit de IT-wereld (IBM, VMware, RedHat, BMC en ServiceNow). 

Over het onderzoek naar cloud management platforms

Samen met de Software Improvement Group (SIG, gespecialiseerd in softwarekwaliteit en -implementaties) hebben we onze krachten gebundeld om maar liefst 8 cloud management platforms te evalueren en te testen. Om tot een lijst van toonaangevende vendoren te komen, hebben we de reeds beschikbare onderzoeken van Gartner en Forrester als uitgangspunt gebruikt. Het onderzoek van Gartner richt zich met name op het schetsen vanuit het marktbeeld en in het onderzoek van Forrester worden de cloud management platforms beschouwd van het perspectief van hybride cloud management. In aanvulling hierop, biedt ons onderzoek een vergelijking op functioneel niveau op basis van een uitgebreid evaluatiemodel bestaande uit vier categorieen (general characteristics, access management, service management en service optimization) en bijna 70 objectieve meetpunten (zie figuur). Bij het opstellen van het evaluatiemodel is rekening gehouden met zowel het perspectief van de 'eindklant' die gebruik kan maken van een cloud management platform, alsmede het perspectief van de managed service provider voor wie deze technologie potentiele nieuwe businessmodellen zou kunnen faciliteren. Ook hebben we de platforms, indien mogelijk, uitvoerig hands-on getest.


Evaluatiemodel_voor_cloud_management_platforms.png

 Figuur: een overzicht van de categorieën en subcategorieën van het evaluatiemodel

Het resultaat mag er zijn!

Een van de algemene conclusies luidt dat de cloud management platforms die we hebben onderzocht zeker de gestelde belofte in kunnen lossen. De volwassenheid van de verschillende platforms verschilt echter nog wel. Een overzicht van de resultaten aan de hand van het evaluatiemodel is te zien op deze pagina, waar per meetpunt en vendor de beoordeling te zien is. Daarnaast wil ik ook alvast twee relevante inzichten met je delen. Overige conclusies en bevindingen zijn te lezen in de Management Brief die we hebben opgesteld.

Download Management Brief CMP Market Scan


Welke cloud service providers en functionaliteiten ondersteund worden verschilt

Voor de meeste van de onderzochte vendoren van cloud management platforms geldt dat zij begonnen zijn met het bouwen van ondersteuning voor AWS, veelal gevolgd door Microsoft Azure. Of er andere cloud service providers ondersteund worden, blijft voor veel vendoren een klant-gedreven aangelegenheid. Op het moment dat er meerdere klanten, of één grotere klant om die ondersteuning heeft gevraagd, is deze vaak ingebouwd in het platform. Ook kan de mate waarin de functionaliteit van een bepaalde cloud service provider ondersteund wordt verschillen. Denk daarbij aan het simpelweg aanmaken van VM's tot het configureren van een complete 3-tier webapplicatie inclusief loadbalancers, DNS-settings en content delivery network. We hebben geen 'overall' oordeel geveld over de ondersteuning voor cloud service providers, omdat de functionaliteit die gewenst is sterk per klant kan verschillen.

Analysemogelijkheden zijn bij sommige platformen wat beperkt

Om geoptimaliseerde clouddiensten te realiseren is sterke analysefunctionaliteit een must-have. Door het resourceverbruik en de kosten van een clouddienst die draait bij provider A te analyseren en deze bijvoorbeeld af te zetten tegen de kostenstructuur van provider B, of door gebruik te maken van algoritmes voor right-sizing en right-placement, kunnen aanbevelingen worden gedestilleerd om het resourceverbruik en de kosten van de cloudomgeving te optimaliseren. Uit de evaluatie is gebleken dat sommige vendoren zeer sterk op dit onderdeel hebben ingezet door uitgebreide functionaliteit in te bouwen in het platform. Andere vendoren bieden een ingebouwde integratie of een koppeling op basis van API's met andere analysetools zoals Cloudyn om deze functionaliteit vanuit het platform aan te bieden. Weer andere vendoren ontberen deze analysemogelijkheden en werken daaraan middels hun roadmap of geven aan dat deze functionaliteit buiten de scope van hun product valt.

research cloud management platforms

Nieuwste Artikelen

25 JULI 2023 | 4 min

Bedrijfssimulaties - de ultieme voorbereiding op business agility en transformaties

13 JUNI 2023 | 8 min

Het technologische raamwerk achter netwerkzorg

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

Meld je hier aan!