22 JULI 2021 | 4 min

Een complex applicatielandschap in kaart brengen zoals de luchtmacht

By Bart M. Veldhuis

Het applicatielandschap in kaart brengen is stap één van iedere cloudmigratie. Je maakt een lijst van bestaande applicaties en verdeelt die vervolgens over een aantal bakjes, waaronder “meenemen” en “weggooien” (zie dit blog van mijn collega voor de richtlijnen). In veel gevallen kun je met dit sorteersysteem prima uit de voeten. Lastiger wordt het als je te maken hebt met een groot en complex applicatielandschap met veel integraties en koppelingen. Daarom deel ik in dit artikel ook de “zwaardere” methode, die wij als consultants hanteren als we een complex applicatielandschap analyseren.

De tweestapsmethode van de luchtmacht

Wij vergelijken cloudmigraties vaak met een verhuizing. Sommige applicaties neem je mee, andere gooi je weg en weer andere vervang je door iets beters. Maar als we een complex applicatielandschap in kaart brengen, komt de vergelijking met een missie van de luchtmacht dichter in de buurt. De piloten daar weten als geen ander hoe zij een onbekend gebied in kaart moeten brengen, op zo’n manier dat de belangrijkste informatie boven tafel komt zonder dat ze veel tijd kwijt zijn of veel risico lopen. In vijandig gebied heb je immers geen tijd om wekenlang tekeningen te maken van iedere boom die je tegenkomt. Net zoals jij geen tijd hebt om het exacte dataverbruik van die ene applicatie op die ene afdeling te analyseren als je 1000+ applicaties hebt draaien.

 

Om zo efficiënt mogelijk te werken, maakt de luchtmacht daarom gebruik van de tweestapsmethode. Dat is inventariseren in twee stappen:

 1. Ze vliegen eerst hoog over (letterlijk) en nemen zo snel mogelijk foto’s van het gebied (een behoorlijk veilige en snelle onderneming)
 2. Terug op de basis worden deze overzichtsfoto’s gescand op hotspots, waar vervolgens detailfoto’s van worden genomen met lager en langzaam vliegende vliegtuigen (een gevaarlijke, tijdrovende en kostbare onderneming)

 

De tweestapsmethode toegepast op jouw applicatielandschap

Toegegeven: een complex applicatielandschap in kaart brengen is over het algemeen een relatief ongevaarlijke missie. Maar de voordelen van de tweestapsmethode zijn ook voor jouw organisatie groot. Door niet iedere steen om te draaien, bespaar je jezelf namelijk een hoop tijd en gedoe (en bovendien: als je bij de A van de applicatielijst gaat inventariseren, is de verzamelde informatie verouderd tegen de tijd dat je bij de ‘G’ bent en kun je weer opnieuw beginnen. Onze consultants gebruiken de tweestapsmethode daarom ook bij onze klanten:

 

 1. Ze starten met een Application Baseline Assessment – om het landschap in kaart te brengen
 2. Vervolgens voeren ze een Application Landscape Assessment uit voor die applicaties waar cloud potentiele businesswaarde heeft

 

Stap 1. Application Baseline Assessment

Stel: je hebt rond de 1000 applicaties draaien. In de Application Baseline Assessment maken wij een overzicht van al deze applicaties, zonder ze tot achter de komma te analyseren en beoordelen. Wel verzamelen we zoveel mogelijk data – en dat doen we grotendeels geautomatiseerd:

 • We maken een scan van het bestaande applicatielandschap met behulp van een data-collector.
 • We houden een online survey onder applicatie-eigenaren waarin we vragen naar o.a. gebruik, obstakels en compliance en in welke levensfase de applicatie zich bevindt.
 • We analyseren overige databronnen, bijvoorbeeld de CMDB of een export uit VMware vCenter met behulp van RVtools.

 

Vervolgens bundelen we de applicaties in logische clusters op basis van hun architectuurkenmerken. Bijvoorbeeld: alle webservers met Apache & Tomcat bij elkaar in een bundel, maar ook alle applicaties die te maken hebben met het data-warehouse. Zo creëren we de mogelijkheid om het applicatielandschap vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

 

Het resultaat van de Application Baseline Assessment is vergelijkbaar met de eerste foto’s die de luchtmacht maakt van het onbekende gebied: je krijgt een hoogover scan van je applicatielandschap. Vervolgens “voeren” we deze informatie aan ons (mag ik zeggen befaamde) Power BI model. Dit model berekent de cloudpotentie van de mogelijke cloudbewegingen (= de hotspots) en genereert een lijst van applicaties waarbij de businesswaarde van een eventuele cloudmigratie het hoogste is. Of zonder jargon: we scheiden het kaf van het koren.

 

Stap 2. Het Application Landscape Assessment

Stel dat er van de 1000 applicaties zo’n 200 worden aangemerkt als hotspot. Die 200 gaan mee naar de volgende ronde, waarin we een Application Landscape Assessment uitvoeren. Ook hier komt ons Power BI model aan te pas. Per applicatie maakt het model het volgende inzichtelijk:

 • De infrastructuur footprint ‘voetafdruk’ van het applicatielandschap
 • De overall business case
 • De huidige kosten en nieuwe kosten in de Cloud per applicatie
 • De meest ideale landingsplaats en te volgen migratiestrategie
 • De strategische en technische impact van de migratie
 • Eventuele technische zaken om rekening mee te houden zoals achterstallig onderhoud
 • Inzicht in het benodigde cloudbudget

 

Dankzij deze uitgebreide analyse berekenen we niet alleen de kosten die gepaard gaan met de migratie van een applicatie, maar ook de werkdruk die erbij komt kijken én de invloed van deze verhuizing op het geheel. Bovendien kunnen wij aan de knoppen draaien om verschillende scenario’s te vergelijken. Bijvoorbeeld: “Wat gebeurt er op financieel en operationeel gebied als we applicatie A migreren en applicatie B vervangen door SaaS?”. Uiteindelijk komt er een scenario als winnaar uit de bus en hebben wij alle informatie om een uitvoerbare roadmap te maken, inclusief een planning en kostenoverzicht. Deze manier van werken is uniek en is precies wat ons zo goed maakt in de ontwikkeling van cloudstrategieën. Je krijgt immers een overzicht van mogelijke uitkomsten en wéét hierdoor waar je voor kiest. Deze voorkennis vergroot het uiteindelijke succes van je cloudmigratie, zo zien wij bij onze klanten.

 

Een complex applicatielandschap vraagt om experts

Onze werkwijze is niet de enige succesfactor. Een complex applicatielandschap in kaart brengen vraagt om ervaring. Hoewel ons model ons een schat aan informatie geeft, blijven de kennis en ervaring van onze consultants daarom bijzonder belangrijk. Dat begint al bij het verzamelen van de data voor de Application Baseline Assessment. Niet alle informatie ligt voor het oprapen, waardoor onze consultants schattingen maken op basis van vuistregels en eerdere ervaringen. Als hier inschattingsfouten worden gemaakt, gaat geen enkele tool in de wereld de juiste antwoorden voor je genereren.

 

Ook voor de juiste interpretatie van de analyses moet je goed weten wat je doet. Kennis van de organisatie zelf is hier bijvoorbeeld onmisbaar. Zo moet je op de hoogte zijn van de belastbaarheid van collega’s, overkoepelende doelen en andere projecten die tegelijkertijd lopen met de migratie. Dit is precies de reden dat wij niet langskomen met een mooi rapport, maar intensief samenwerken met de IT-afdeling en developersteams. Zonder kennis van de daadwerkelijke situatie kan je namelijk geen cloudstrategie maken, anders was de gouden formule allang bekend.

 

Meer weten over het belang van een solide cloudstrategie? Stuur me een berichtje of download alvast onderstaand e-book.

New call-to-action

 

Nieuwste Artikels

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

22 DECEMBER 2022 | 3 min

SaaS grootgebruiker? Zo word je een cloud regieorganisatie

24 NOVEMBER 2022 | 4 min

Grip op cloud met het vernieuwde Weolcan Cloud Governance Framework

Meld je hier aan!