15 APRIL 2016 | 4 min

Drie uitdagingen van een multi-cloudstrategie

By Koen van Schijndel

Drie uitdagingen van een multi-cloudstrategie

Waarom organisaties een multi-cloudstrategie nastreven

Onderzoek laat zien dat 82% van de organisaties met duizend of meer medewerkers een multi-cloudstrategie nastreeft. Redenen om gebruik te maken van de diensten van niet één, maar meerdere cloud service providers zijn: 

  • Het voorkomen van cloud service provider lock-in. Wanneer je eenvoudig kan kiezen waar je een bepaalde workload wilt laten landen, is de afhankelijk van één cloud service provider een stuk kleiner. 
  • Toegang tot een variatie aan clouddiensten en innovatieve features die de organisatie in staat stellen om hun innovatie verder te versnellen
  • Het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving door data op te slaan op een toegestane geografische locatie in een public cloud, of misschien zelfs in een private cloud terwijl de applicatie in een public cloud draait. 
  • Het selecteren van clouddiensten op basis van het type workload. Verschillende workloads, vragen nou eenmaal om verschillende clouds. De ontwikkel-, test- en acceptatieomgeving van een competitieve applicatie kan bijvoorbeeld prima in een public cloud draaien, terwijl de productieomgeving in een Managed Cloudomgeving draait, vanwege het missie-kritische karakter van de applicatie. 

Deze redenen tezamen vormen een belangrijke drijfveer voor organisaties om clouddiensten van meerdere providers aan te bieden aan de eindgebruiker. Hiermee wordt eveneens de kans op Shadow IT kleiner, doordat er een breder aanbod is dat centraal vanuit de organisatie wordt aangeboden. 


Uitdagingen van een multi-cloudstrategie

Vele organisaties zijn zich bewust van de voordelen van een multi-cloudstrategie, maar lopen in de uitvoering tegen een aantal impactvolle uitdagingen aan. Aangezien het managen en onder controle houden van één individuele cloudomgeving al niet eenvoudig is, is het managen van meerdere cloudomgevingen tegelijk op zijn zachtst gezegd uitdagend. In plaats van één self-service portal, zijn er nu twee of meer, die allemaal net even anders werken, uiteenlopende functionaliteit bieden, verwarrende terminologie gebruiken en die op verschillende onderliggende architectuur en technologie bouwen.  Daarnaast is automatiseren door gebrek aan standaardisatie haast onmogelijk. Als gevolg hiervan kunnen belangrijke zaken zoals provisioning, billing, en governance, niet centraal en zorgeloos geregeld worden over de verschillende platformen heen en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Drie uitdagingen van een multi-cloudstrategie

Figuur: voorbeeld van een organisatie met een multi-cloudstrategie, bestaande uit zowel public als private cloudomgevingen.

Provisioning in een multi-cloudstrategie: waar laat je de workload landen?

Cloud kan gezien worden als een abstractielaag bovenop fysieke infrastructuur, die daarmee voor de eindgebruiker irrelevant wordt. Om cloud daadwerkelijk in te kunnen zetten als middel om innovatie te versnellen, moet provisioning snel, eenvoudig en bovenal geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. Standaardisatie is een vereiste voor automatisering en dat is nou nét waar het bij het gebruik maken van de cloudomgevingen van meerdere cloud service providers aan ontbreekt. Stel je voor dat een ontwikkelaar van een webapplicatie op zoek is naar cloudinfrastructuur om deze applicatie te produceren. De IT-afdeling moet vervolgens bepalen welke cloudomgeving daartoe het meest geschikt is. Dat is echter een hele opgave. Waar op het Google Cloud Platform custom-sized Virtuele Machines (VM) kunnen worden aangemaakt, werkt Amazon met zogenoemde 't-shirt sizes' wat betekent dat je het type VM krijgt dat het dichtst bij de requirements van de ontwikkelaar in de buurt komt. Dat moet je maar net weten! Om nog maar te zwijgen over het kiezen van een cloudplatform op basis van kosten of compliancy.

Governance in een multi-cloudstrategie: hoe meerdere clouds tegelijk onder controle te houden?

Hoewel cloud- en on-premisesinfrastructuur flink kunnen verschillen, dienen grotendeels dezelfde governancemaatregelen genomen te worden. Indien een organisatie een multi-cloudstrategie nastreeft, wordt dat echter al snel complex. De clouddiensten van de verschillende cloud service providers waar gebruik van wordt gemaakt, kunnen niet als individuele clouds behandeld worden als het op governance aan komt. Organisaties lopen in dat geval tegen verschillende uitdagingen aan, zoals:

  1. Veiligheid. Het beheersen van het model voor Identity and Access Management van de organisatie. 
  2. Datalocatie. Het behouden van overzicht omtrent de locatie van (gevoelige) data.
  3. Uitgaven. Het controleren van procuratie en budgetten over meerdere clouddiensten van verschillende providers heen (denk aan quota's voor de hoeveelheid resources of budgetten die voor specifieke groepen of gebruikers binnen de organisatie worden gesteld).

Deze uitdagingen op het gebied van governance vormen de nodige risico's als het gaat om compliancy. Auditing zal bovendien een stuk lastiger zijn, door gebrek aan overzicht en inzicht.  

Billing in een multi-cloudstrategie: wie betaalt wat?

Hoewel cloud de mogelijkheden voor chargeback (de gebruiker laten betalen voor de geconsumeerde resources) en showback (de gebruiker laten zien wat de kosten zijn voor de geconsumeerde resources, zonder te factureren) heeft vergroot ten opzichte van traditionele IT, is het organiseren van billing in een multi-cloudstrategie toch ingewikkeld. Een enkele eindgebruiker kan namelijk eenvoudig van meerdere clouddiensten gebruikmaken, die mogelijk op verschillende momenten, manieren (denk aan verschillende pricing modellen) en misschien zelfs in verschillende valuta worden gefactureerd. De uitdaging daarbij is om ervoor te zorgen dat deze betalingsstromen uiteindelijk (liefst geautomatiseerd) op één factuur samenkomen. 

Geen zorgen, hulp is onderweg!

Mochten deze uitdagingen u aan het twijfelen gebracht hebben over multi-cloudstrategie, dan kan ik u geruststellen: er is hulp op komst! Onder de noemer van het concept 'cloud brokerage en orchestration' schieten oplossingen (in de vorm van software) om de toegevoegde waarde van multi-cloud te benutten en op geautomatiseerde wijze en met behulp van policies aan te sturen, als paddestoelen uit de grond.

In mijn volgende blog leg ik uit wat cloud brokerage en cloud orchestration is, wat dit concept betekent voor multi-cloudstrategie en op welke mogelijke manieren dit kan worden toegepast in een organisatie.

wat is cloud brokerage en cloud orchestration

Nieuwste Artikels

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

22 DECEMBER 2022 | 3 min

SaaS grootgebruiker? Zo word je een cloud regieorganisatie

24 NOVEMBER 2022 | 4 min

Grip op cloud met het vernieuwde Weolcan Cloud Governance Framework

Meld je hier aan!