15 APRIL 2016 | 4 min

De potentie van Cloud Brokerage en Orchestration

Door Koen van Schijndel

Cloud Brokerage Model.png

In mijn vorige blogpost heeft u kunnen lezen dat het concept 'Cloud Brokerage en Orchestration' uitkomst kan bieden voor organisaties die de voordelen van een multi-cloudstrategie ten volle willen benutten. Dat klinkt waarschijnlijk als muziek in de oren, maar dan rest nog steeds de vraag: hoe werkt dat dan precies? Die vraag ga ik in dit blogartikel beantwoorden. De termen 'brokerage en orchestration' worden meestal in één adem genoemd omdat ze sterk met elkaar verweven zijn:

 • Cloud Orchestration betekent zoveel als het gecentraliseerd managen en onder controle houden van clouddiensten van meerdere cloudproviders.
 • Wanneer orchestration adequaat geregeld is, kunnen clouddiensten door middel van brokerage op een slimme en waardetoevoegende manier worden aangeboden aan de gebruikers van die diensten.

Om dit verder toe te lichten, gebruik ik het lagenmodel zoals hierboven weergegeven. In de onderste laag wordt uitgegaan van een set aan clouddiensten (een aantal publieke en een private cloud op basis van VMware) die een fictieve organisatie gebruikt in het kader van hun multi-cloudstrategie. Een multi-cloudstrategie is pas geslaagd wanneer de organisatie in staat is om een layer of significant added value te creëren bovenop de clouddiensten die worden gebruikt, door brokerage toe te passen (brokerage layer). Om dat te kunnen doen moeten eerst de uitdagingen rondom het managen van meerdere clouddiensten overwonnen worden en is een centrale plek voor het aansturen ervan vereist. Daar is technologie voor nodig. Deze zogenoemde 'enabling technologies' bevinden zich in de twee laag van het model (orchestration layer).

 

Brokerage layer

Brokerage heeft alles te maken met het dusdanig slim aanbieden van clouddiensten van meerdere cloud service providers, dat er een toegevoegde waarde ontstaat voor de gebruiker of organisatie. Ofwel: multi-cloud in optima formaWeolcan onderscheidt drie typen waardetoevoegende clouddiensten die door middel van brokerage gecreeërd kunnen worden:

 • Aggregation & Customization. Dit betreft de meest fundamentele vorm van cloud brokerage: het leveren van twee of meer (dat kunnen er een heleboel zijn) clouddiensten aan serviceconsumenten, of andere serviceproviders, die waar nodig gecustomized zijn om te voldoen aan de requirements van de organisatie en de eindgebruiker. Voorbeeld: een interne IT-afdeling die een combinatie van publieke en private clouddiensten beschikbaar stelt aan de eindgebruikers vanuit één centraal punt. 
 • Cloud Management. Dit betreft activiteiten op het gebied van cloud governance, zoals financial management, demand management, service management, maar ook monitoring en analyse met als doel het optimaliseren van kosten en resourceverbruik over meerdere clouds heen. Voorbeeld: TCO-berekening van een applicatie bij AWS en kijken naar de mogelijkheden voor kostenbesparing op basis van Reserved Instances, right-sizing en right-placement.
 • Integration. Dit betreft alle integratie-activiteiten die nodig zijn om de clouddiensten te integreren tot een consumeerbaar en gecontroleerd geheel. Voorbeeld: het opzetten van een hybride cloud.

Indien brokerage succesvol wordt toegepast, hoeft er niet alleen sprake te zijn van toegevoegde waarde voor de gebruiker; ook de organisatie als geheel kan er voordeel aan ontlenen. Dit heeft te maken met de verschillende invalshoeken die een organisatie kan hanteren bij haar rol als broker. Gartner beschrijft twee van deze invalshoeken, waarvan de eerste meer indirecte toegevoegde waarde (efficiëntie) oplevert en de tweede meer direct (in de vorm van inkomsten):

 • IT-rol. De organisatie functioneert als een broker van clouddiensten voor eindgebruikers, departementen, business units, etcetera, binnen de organisatie.
 • Businessmodel. De organisatie vervult de rol van broker voor externe partijen, al dan niet gelieerd aan de organisatie, die tegen betaling clouddiensten afnemen, waardoor er een extra inkomstenstroom ontstaat.

Als we cloud brokerage vangen in één definitie dan luidt deze als volgt: 

Brokerage ~ is an IT role and business model in which a company or other entity adds value to one or more (public or private) cloud services on behalf of one or more consumers of that service via three primary roles including aggregation and customization, cloud management and integration.

 

Orchestration layer

Wanneer een organisatie slechts één clouddienst hoeft te managen, is zoveel mogelijk automatiseren het devies. Dat geldt voor het managen van meerdere clouddiensten echter net zo goed; het is alleen minder eenvoudig te realiseren door gebrek aan standaardisatie. Gelukkig zijn er inmiddels allerlei enabling technologies beschikbaar, die het geautomatiseerd en op basis van regels managen van meerdere clouddiensten tegelijk een fluitje van een cent maken. De belangrijkste en meest in het oog springende technologie is het cloud management platform. Zo'n cloud management platform kan gezien worden als een single-pane-of-glass met onder andere de volgende functionaliteiten (welke zijn ingebouwd of beschikbaar worden gesteld via API's):

 • Naadloze en geintegreerde provisioning van cloudresources van meerdere cloudproviders.
 • Governance, denk daarbij aan Role Based Access Control, policies, monitoring, logging en auditing en budgetteren en forecasts. 
 • Granulair inzicht in de gemaakte kosten over de breedte van meerdere cloud service providers ten einde showback en chargeback mogelijk te maken.
 • De mogelijkheid om clouddiensten te modelleren met behulp van bestaande configuration managers (zoals Chef, Puppet en SaltStack). 
 • Analysemogelijkheden voor het destilleren van acties om de gebruikte clouddiensten verder te optimaliseren.

Een cloud management platform met deze functionaliteiten geeft de organisatie controle en overzicht over de set aan clouddiensten en positioneert de organisatie als een broker (ofwel makelaar) van deze clouddiensten voor potentiele gebruikers. 

 

 

Hoe nu verder?

Naast de in rap tempo toenemende leveranciers van technologie om cloud brokerage en orchestration te realiseren, zijn er ook nog eens verschillende manieren waarop het in organisaties kan worden toegepast. De vorm die het beste bij uw organisatie past is van verschillende factoren afhankelijk. In het whitepaper dat Weolcan heeft geschreven gaan we uitgebreid in op de definities van cloud brokerage en orchestration en de verschillende organisatiemodellen waarin het concept kan worden toegepast. 

New Call-to-action

Nieuwste Artikelen

25 JULI 2023 | 4 min

Bedrijfssimulaties - de ultieme voorbereiding op business agility en transformaties

13 JUNI 2023 | 8 min

Het technologische raamwerk achter netwerkzorg

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

Meld je hier aan!