29 APRIL 2022 | 4 min

Common Ground legt de basis voor de digitale gemeente

By Eric Groot

Common Ground. Als jouw gemeente of provincie aan een digitale transformatie begint, krijg je ermee te maken. VNG Realisatie formuleerde deze set afspraken speciaal voor overheidsinstellingen, zodat er een moderne en vooral gezamenlijke informatievoorziening zou ontstaan. Slim, want als alle gemeenten en provincies met dezelfde standaarden (in de Cloud) werken, wordt het uitwisselen van gegevens makkelijker en word je als organisatie een stuk flexibeler. Maar wat houden de Common Ground afspraken precies in? En hoe zorg je ervoor dat de gegevensuitwisseling van jouw gemeente of provincie eraan voldoet? Dat lees je hier. 

Klanten verwachten méér

De dienstverlening naar burgers, partners en bedrijven verschilt per provincie en gemeente. Niet zo gek, want iedere overheidsorganisatie kent een eigen verantwoordelijkheid voor het inrichten en opzetten van de ondersteunende automatisering van die dienstverlening. Maar in deze tijd van digitalisering verwachten klanten meer gebruiksgemak en integratie tussen organisaties. In ons dagelijks leven zijn we immers gewend dat systemen samenwerken en op elkaar aansluiten. We bestellen bij restaurant A en laten het eten bezorgen door bedrijf B, we beleggen in apps die in verbinding staan met onze bank en we bestellen spullen van derden via Bol.com. Ook willen we dat organisaties zich snel aanpassen op veranderingen, zonder dat wij daar al te veel last van hebben. Organisaties kunnen aan deze verwachtingen voldoen dankzij gedeelde standaarden en constante, veilige uitwisseling van gegevens. En dat is precies waar het met overheidsorganisaties ook naartoe moet. 

Dit is Common Ground

Om gemeenten en provincies te ondersteunen onderweg naar veilige, drempelloze data-uitwisseling, heeft VNG Realisatie een set afspraken geformuleerd (zie hier voor de principes). Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat data wordt losgekoppeld van werkprocessen en applicaties, waardoor ze bevrijd worden uit de datasilo’s van de gemeente of provincie en voorbij de organisatiemuren kunnen worden gedeeld. Daarnaast zorgt Common Ground ervoor dat data opgevraagd wordt bij de bron, waarmee het kopiëren en opnieuw opslaan van gegevens niet meer nodig is. Hierdoor werkt iedereen met originele databronnen en verkleint de kans op menselijke fouten. Het resultaat is dat gemeenten en provincies sneller en foutloos gegevens uit gaan wisselen, waardoor ze beter in staat zijn te reageren op veranderingen. Denk hierbij aan de duurzaamheidstransitie, grip op de uitgaven in het sociaal domein en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Dat is waar het common-ground initiatief van de VNG over gaat. Om dit te bereiken is standaardisatie nodig van:

 • Informatiemodellen
 • Informatie ontsluiting (via API’s)
 • Integratiemechanisme, uitwisseling en middelen
 • Data-architectuur en eigenaarschap

Common Ground en Cloud

Gemeenten en provincies maken steeds meer gebruik van clouddiensten en dan vooral van diensten van applicatie-leveranciers. Dit is een goede ontwikkeling, omdat moderne apps vaak hoog scoren op gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden. Vanuit onze applicatie-assessments bij Gemeenten weten we dat voor 50-75% van de generieke functionaliteit al een ‘as-a-service’ alternatief voorhanden is of er hard aan gewerkt wordt. De hamvraag is of deze diensten altijd voldoen aan de uitgangspunten en doelstellingen van Common Ground. De ervaring van Weolcan leert namelijk dat aanbieders van cloudapplicaties lang niet altijd de moderne clouddiensten aanbieden die overheidsorganisaties nodig hebben voor een soepele uitwisseling van data. Daarom zijn er cloudafspraken, basisregels en -voorwaarden in ontwikkeling. Hiermee wordt het eenvoudiger voor gemeenten en provincies om clouddiensten te ontsluiten, al dan niet via Diginetwerk en GGI-Netwerk. Deze afspraken, regels en voorwaarden zorgen er ook voor dat alle partijen voldoen aan de baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 

 

Het gebruik van Common Ground applicaties staat het gebruik van cloud niet in de weg, sterker nog het gaat goed met elkaar samen. Zo gebruiken de Common Ground applicaties een generieke basis infrastructuur, genaamd Haven die uitermate geschikt is om te integreren in het cloud landschap. Haven is in essentie een architectuurbouwblok voor het gebruik van containertechnologie & Kubernetes, een combinatie die goed samengaat met de cloud manier van denken.

Hoe te beginnen? Ga in de goede stand staan!

Niet alleen bij overheden, maar in alle sectoren is momenteel focus op informatie-uitwisseling, informatie-integratie en ontsluiting. En waar wij ook komen, we merken dat deze uitgangspunten helpen als je een start wilt maken: 

 • Adopteer de architectuurprincipes van Common Ground als de jouwe
 • Bouw, (of laat bouwen) de landingsplaats Haven 
 • Ruim alles op wat het digitaliseringsproces verhindert 
 • Vermijd exotische oplossingen, ouderwetse systemen en ouderwetse technische methoden
 • Vermijd monolithische systemen
 • Gebruik standaard daar waar het kan, accepteer dat dit soms betekent dat je het proces moet aanpassen 
 • Kies voor leveranciers die mee willen bewegen in de goede richting
 • Start met het leveren van een bijdrage aan Common Ground door applicaties gezamenlijk te ontwikkelen volgens deze principes

Als je bovenstaande zaken in orde hebt, krijg je inzicht in de mogelijkheden die moderne technieken en platformen bieden. Dat inzicht zorgt er op z’n beurt voor dat je een cloudstrategie kan formuleren (en verdedigen in een Cloud Business Case) en uiteindelijk ook effectieve regie kan voeren. Heb je daar vragen over? Stuur me gerust een bericht, dan kijkt één van onze experts met je mee. 

 

Nieuwste Artikels

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

22 DECEMBER 2022 | 3 min

SaaS grootgebruiker? Zo word je een cloud regieorganisatie

24 NOVEMBER 2022 | 4 min

Grip op cloud met het vernieuwde Weolcan Cloud Governance Framework

Meld je hier aan!