25 JULI 2023 | 4 min

Bedrijfssimulaties - de ultieme voorbereiding op business agility en transformaties

Door Kevin Romijn

Digitale transformatie betekent binnen Weolcan hetzelfde als agile transformatie. Transformatie draait bij ons niet alleen om digitalisering, maar ook om business agility: het wendbaar maken van een organisatie door nieuwe manieren van werken te adopteren zoals agile, DevOps en lean. Dankzij jaren aan ervaring weten we dat digitale transformaties mét business agility namelijk een veel grotere kans van slagen hebben. Logisch, want digitaliseringstrajecten lopen vaker stuk op processen en mensen dan op problemen met technologie. De vraag is dan ook: hoe “begin” je als organisatie met business agility?

Het antwoord zit ‘m niet in boeken of trainingen; business agility leer je door het te ervaren. 

De menselijke factor

Volgens de Boston Consulting Group mislukt 70% van alle digitale transformaties omdat er onvoldoende aandacht is voor mensen. Dit komt weer doordat leiders onderschatten hoe belangrijk expertise en ervaring zijn tijdens een grote verandering. Het gevolg is dat de organisatie aan een digitale transformatie begint terwijl het de medewerkers ontbreekt aan de vaardigheden die nodig zijn om zo’n traject succesvol te doorlopen:

  • In teams kunnen werken en samen kunnen werken met andere teams en stakeholders
  • Eigen werk kritisch kunnen analyseren en optimaliseren
  • Weten hoe je werklast prioriteert op basis van waarde voor de business
  • Probleemoplossend vermogen
  • Weten hoe je tools gebruikt om werk snel en van hoge kwaliteit af te leveren

Deze vaardigheden kan je deels leren tijdens de algemeen bekende trainingen en cursussen. Tegelijkertijd zien we dat ze lang niet altijd een return on investment opleveren. Een reden hiervoor is dat we geneigd zijn om mensen in silo’s te trainen. Softwareontwikkelaars volgen Agile of DevOps-trainingen, IT-operations mensen volgen ITIL-trainingen, managers en procesmensen volgen Lean-trainingen. Vervolgens komen ze terug op kantoor en proberen ze de andere silo's te overtuigen om hun nieuwe manier van werken te adopteren. Dit leidt tot versterking van een silo-cultuur van "wij tegen zij". Ironisch genoeg zorgt dit voor een verstoring van de communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, zaken die je met al die trainingen juist probeerde te verbeteren.

Een ander probleem gaat over het doel van de training. Veel trainingen en cursussen richten zich op het behalen van een certificaat. Een SAFe, Scrum of Lean certificaat halen is fijn voor LinkedIn, maar wil niet altijd zeggen dat de deelnemer ook echt begrijpt hoe deze principes werken in zijn of haar team en organisatie. 

Tel deze problemen bij elkaar op, en je krijgt een wat donker beeld van de training als middel in een digitale transformatie. Gelukkig valt het mee. Trainingen en cursussen zijn handig om mensen nieuwe vaardigheden aan te leren, maar ze zijn niet genoeg. Er moet meer gebeuren!

 

Ervaringsgericht leren

In de praktijk zien wij dat "ervaringsgericht leren" het beste werkt, zeker als het gaat over een thema zoals business agility. Als je zelf actief aan de slag gaat met nieuwe vaardigheden, wordt het makkelijker om ze op de werkvloer toe te passen en te verbeteren. Niet voor niets werken wij met bedrijfssimulaties, een hulpmiddel dat bedrijfsprocessen nabootst in een virtuele omgeving. 

Wij bieden de Fly4You business simulatie van Gamingworks aan, een simulatie die deelnemers laat kennismaken met business agility. In de sessie hebben deelnemers de taak om de zakelijke doelen en mijlpalen die de CEO heeft gesteld te vertalen naar werkende producten om zo de businessdoelen te halen. Maar, net als in de werkelijkheid, zijn er obstakels. Zo zijn er tegenstrijdige eisen en doelen van de verschillende business owners. Ook zijn er te weinig beschikbare middelen om aan de eisen te kunnen voldoen. Een voorbeeld: om de bedrijfsflexibiliteit te verbeteren en mee te kunnen met nieuwe technologieën, moet de IT-organisatie investeren in opschaling. Het team moet tegelijkertijd echter ook nog nieuwe "geschaalde agile werkwijzen" adopteren. Dit vraagt nog meer van de toch al schaarse middelen.

Door in de simulatie met bovenstaande obstakels aan de slag te gaan, wordt het voor de deelnemers makkelijker om dezelfde obstakels in het echte leven het hoofd te bieden. Ze hebben immers al geoefend in een veilige omgeving, en voelen zich zeker genoeg om samen met een oplossing te komen. Dit opbouwen van probleemoplossend vermogen is de grote kracht van simulaties. 

 

Betrek de leiders

Managers worstelen vaak met de leiderschapsrol in een transformatie. Ze denken bijvoorbeeld dat training voor hen niet nodig is. Dat is soms waar, maar het betekent niet dat ze geen actieve rol kunnen spelen in het ontwikkelprogramma van hun teams. Sterker nog: leiders hebben deze betrokkenheid nodig zodat ze ook zelf mee kunnen in de verandering en de juiste ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast hebben leiders een voorbeeldrol: het geeft geen goed beeld als een leidinggevende een training afzegt wegens “geen zin” of “geen tijd”. Omdat simulaties zoals Fly4You alle lagen van de organisatie betrekken, zijn ze een goed smeermiddel om het gesprek over de digitale transformatie op gang te brengen, binnen teams, tussen teams en door de hele hiërarchie van de organiatie. Zo wordt iedereen onderdeel van de oplossing en krijgen ook leiders de kans om hun rol in de transformatie te oefenen. 

 

Aan de slag met business agility

Kortom: trainingen en cursussen zijn onmisbaar voor een geslaagde digitale transformatie en meer business agility, maar als startpunt werkt een simulatie beter. Het brengt verschillende lagen van de organisatie bij elkaar en laat deelnemers oefenen in een veilige omgeving. Problemen in de echte wereld vallen hierdoor minder rauw op hun dak, omdat ze ervaren hebben wat de nieuwe manier van werken inhoudt en onderzocht hebben welke toegevoegde waarde deze kan leveren. Na afloop van de simulatie kan je samen met de teams een trainingsagenda opstellen en gerichter aan de slag met thema’s zoals Lean, Agile en Scrum. Maar eerst: laat je mensen zien wat business agility doet met de innovatiekracht van de organisatie en het werk van de individuele deelnemers. Het is de ultieme kickstart van je digitale transformatie. 

 

Wil je aan de slag? De Fly4You simulatie is nu te boeken via onze website.

Boek de Fly4You simulatie 

 

Nieuwste Artikelen

25 JULI 2023 | 4 min

Bedrijfssimulaties - de ultieme voorbereiding op business agility en transformaties

13 JUNI 2023 | 8 min

Het technologische raamwerk achter netwerkzorg

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

Meld je hier aan!