5 DECEMBER 2018 | 4 min

Automation for IT-Ops

By Eric Groot

Serverless computing (Serverless Function PaaS – fPaaS) is populair aan het worden. Alle grote cloud service providers zoals AWS, Google, Azure en IBM bieden deze dienst. Gartner ziet serverless computing als een van de top trends van dit moment. 

fPaaS

Eerst zorgden hypervisors voor het virtualiseren van hardware, zorgde container-technologie voor het virtualiseren van het OS en nu virtualiseert serverless computing de applicatie runtime omgeving. Dat betekent concreet dat men niets meer hoeft te installeren en onderhouden op al deze lagen. Men upload/creëert de code, configureert triggers en dependencies, that’s it. Er wordt niet betaald voor de tijd dat machines of containers draaien (daarbij betaal je ook als de applicatie/dienst feitelijk niet wordt gebruikt). Er wordt alleen betaald voor de tijd dat de functie werkelijk aangeroepen wordt. Pay per use avant la lettre.

Om een idee te geven (AWS voorbeeld): een applicatie die 512MB geheugen gebruikt, 1 seconde per keer draait om uit te voeren en 1 miljoen keer aangeroepen wordt kost nog geen 18 euro per maand. Functions zijn vooral geschikt voor kort durende applicatie executies van enkele functies. Voor complexe applicaties en lang-durende operaties zijn containers en virtuele machines geschikter c.q. kosteneffectiever. Er zijn geheugenlimieten voor fPaaS en hoewel een fPaaS functie op zich lang kan draaien (15 minuten!) worden de kosten daarvan navenant hoger (in genoemd voorbeeld.512MB/15minuten/1mln = 7500 euro/maand!) 

Bekende toepassingen van fPaaS zijn die van Netflix, Reuters, Autodesk, Twitter en Instagram.

fPaaS voor Operations

Serverless functions kunnen goed worden ingezet voor IT-operations. Het mooie van fPaaS is dat dit geheel gebaseerd is op events en daarmee automatisch gereageerd wordt op gebeurtenissen in de omgeving. Op basis van bijvoorbeeld een monitoring event, een IOT endpoint trigger, een API call, een database of storage event wordt een actie uitgevoerd. Voorbeelden zijn het starten en stoppen van instances (gebruiken we in onze trainingen), het automatisch maken van een backup wanneer een instance wordt uitgezet, het automatisch injecteren van Web Application Firewall Rules/DDoS o.b.v. HTTP-requests naar een honeypot, Dynamic DNS configuraties, et cetera. De lijst van mogelijkheden voor operations is eindeloos.

 

fPaaS for IT Ops

(bron: Gartner 2018)

Strategie

Die eindeloze mogelijkheden zijn geweldig en ook een risico. Want voordat je het weet automatiseer je zaken die eigenlijk zelden voorkomen, die weinig toegevoegde waarde opleveren of een ad-hoc oplossing zijn. De kans op het ontstaan van niet gedocumenteerde chaos is reëel. Het is daarom belangrijk om een automation for IT operations strategie te ontwikkelen. Focus aanbrengen op een beperkt aantal gebieden van het operationeel beheer van IT infrastructuren is de eerste stap. 

Die focus krijgt richting door in te haken op een andere belangrijke trend: het verschuiven van de operationele focus van projecten naar producten. De projecten die we uitvoerden kenden vaak een moeizame relatie met business-strategie. Nu gaat het om de ervaring van de eindklant  (inclusief interne klanten). Hoe bruikbaar, snel, foutloos en beschikbaar wordt een applicatie aangeboden, hoe vlot kan een developmentteam aan de slag met een nieuwe ontwikkelomgeving. Koppel deze zaken aan het kunnen reageren op gebeurtenissen en fPaaS voor ITOps wordt een succes. 

Networking en automation

Automatisering van de inrichting, koppelingen en beveiliging van netwerken zal op de agenda moeten staan. Ook dit is één van de Gartner top 10 trends voor de komende tijd. En zeker niet alleen omdat het kan maar in toenemende mate omdat het moet. Al was het alleen maar omdat het aantal omgevingen en interfaces voor een organisatie drastisch zullen uitbreiden. Meer public cloud omgevingen die aan moeten sluiten en integreren, meer edge devices en IOT, meer PaaS en SaaS oplossingen. Het zijn digitale initiatieven die snelheid vereisen. Als networking daarin niet meekomt wordt het vanzelf de remmende factor. Hybride architecturen, SD WAN, policy based automation en event-based optimization wordt de nieuwe normaal.

 AI voor Ops

Gebruik maken van AI-technieken voor operations begint zijn opmars. Toch heeft nog maar 5% van meer dan 3000 respondenten aangegeven hiermee actief te zijn en nog eens 20% hier op korte termijn mee te beginnen. Application and network performance monitoring en diagnostics, predictive analytics to prevent failure, anomaly detection, event based root cause analysis, het zijn een aantal voorbeelden van gebieden waarop AI (van machine learning tot neurale netwerken) zijn waarde zal krijgen. AI zal daarom automation for operations verder aanvullen en verbeteren. En omdat AIOps nog in de kinderschoenen staat is de aanbeveling focus aan te brengen, te beginnen met zaken waar nu kennis van aanwezig is en starten met bestaande databronnen. Overigens zijn leveranciers van monitoring en (log)analyse tooling erg actief op dit gebied. Men moet echter ook zelf expertise opbouwen om modellen te trainen en deze aan te laten sluiten op de eigen situatie.  

Conclusie

Operations kan het gedrag van haar infrastructuur-oplossingen makkelijk dan ooit automatiseren, onder andere door gebruik te maken van fPaaS mogelijkheden. Hierdoor verandert ITOps de reactieve en georchestreerde werkwijze naar een pro-actieve en event-driven werkwijze. De noodzaak om dit ook op netwerkgebied door te voeren is groot, omdat ook netwerktechnisch omgevingen toenemend complex worden. Networking moet stappen zetten om niet de remmende factor op de innovatieagenda te worden. Kunstmatige intelligentie en predictive analyses toepassen op operations is een verdiepingsslag naar geautomatiseerde event-driven operations.

 

Nieuwste Artikels

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

22 DECEMBER 2022 | 3 min

SaaS grootgebruiker? Zo word je een cloud regieorganisatie

24 NOVEMBER 2022 | 4 min

Grip op cloud met het vernieuwde Weolcan Cloud Governance Framework

Meld je hier aan!